Our Cases.

نمونه کارهای انجام شده توسط هایدلاینر

Our Cases. نظرات بیماران در مورد هایدلاینر

برای شروع باید چه کنیم؟ سه مرحله تا یک لبخند شفاف

Artboard 1

از دندانهای خود مطابق با این نمونه برای ما عکس گرفته و ارسال کنید.

Artboard 2

تیم پزشکان هایدلاینر بعد از بررسی عکس‌ها به شما راهنمایی می‌دهند و شما را کاندید درمان می‌کنند.

Artboard 3

تیم پزشکان هایدلاینر بعد از بررسی عکس‌ها به شما راهنمایی می‌دهند و شما را کاندید درمان می‌کنند.

ffff