تیم هایدلاینر

تیم هایدلاینر

دکتر هومن رفیعی نیشابوری

شروع مطالعه و تحقیق در زمینه ارتودنسی نامرئی از سال 96 و شرکت در دوره های مختلف کاربردی–عملی کلیرالاینر در ورک شاپهای یک روزه تا چند روزه Invisalign در زمینه دیجیتال و Scheu dental در زمینه منوال در شهرهای مختلف آلمان (کولن ،فرانک فورت،هامبورگ،ایزرلون) ،دبی و ژنو.

 • راه اندازی لابراتوار تخصصی ارتودنسی نامرئی از سال 97 و شروع تعداد 300 بیمار که درمان 50 نفر از بیماران به اتمام رسیده و حدود 80 بیمار نیز در مراحل انتهایی درمان می‌باشند.

دوره‌های آموزشی برگزار شده در این زمینه توسط آقای دکتر رفیعی:

 1. ورک شاپ تخصصی ارتودنسی نامرئی یک روزه صبح و عصر در چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران ابان 98
 2. برگزاری کارگاه عملی کاربردی کلیر الاینر برای 45 نفر از متخصصین ارتودنسی در اذر 99 توسط انجمن ارتودنتیستهای ایران
 3. برگزاری دوره مجازی ده روزه شامل 9 روز تئوری و 1 روز عملی به صورت انلاین برای رزیدنتهای دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال99
 4. سخنرانی و اجرای کارگاه آموزشی تخصصی ارتودنسی نامرئی برای اعضا هیات علمی (متخصصین و رزیدنت های) دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران بهمن 1398
 5. سخنرانی و اجرای کارگاه آموزشی تخصصی ارتودنسی نامرئی برای اعضا هیات علمی (متخصصین و رزیدنت های) دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران بهمن 1398

دکتر سید محمد موسوی

 • فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی سال ۹۴ از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دبیر علمی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی شیراز سال ۹۲ تا ۹۳
 • فارغ التحصیلی تخصصی ارتودنسی سال ۹۸ از دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • سابقه فعالیت درمانی در کلینیک تخصصی امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران از سال ۹۸
 • عضو مرکز تحقیقات ناهنجاری های فکی صورتی پژوهشکده دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی از سال ۹۹
 • عضو انجمن علمی دندانپزشکی ایران شاخه ی استان فارس از سال ۹۴

دکتر سید سجاد حسینی موسوی

 • فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی سال ۹۲ از دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 • فارغ التحصیل تخصصی ارتودنسی سال ۹۸ از دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • از سال ۹۸ تا کنون استادیار ارتودنسی دانشکده دنداپزشکی کرمان
 • سال ۹۲ تا ۹۴ دندانپزشکی عمومی درمانگاه شفا شهر راور
ffff